Robina 12mm

Hiển thị 1–12 của 23 kết quả

 • Sàn gỗ Robina O131-BN

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước 1 tấm gỗ: 115(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12mm Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 5 năm        
 • Sàn gỗ Robina T22

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước: 193(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12 mm ( Bản to ) Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia Bảo hành: 5 năm  
 • Sàn gỗ Robina T15

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước: 193(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12 mm ( Bản to ) Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia Bảo hành: 5 năm  
 • Sàn gỗ Robina O128-BN

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước 1 tấm gỗ: 115(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12mm Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 5 năm        
 • Sàn gỗ Robina W25

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước: 193(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12 mm ( Bản to ) Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia Bảo hành: 5 năm  
 • Sàn gỗ Robina O117

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước: 193(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12 mm ( Bản to ) Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia Bảo hành: 5 năm  
 • Sàn gỗ Robina O123-BN

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước 1 tấm gỗ: 115(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12mm Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 5 năm    
 • Sàn gỗ Robina O121

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước: 193(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12 mm ( Bản to ) Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia Bảo hành: 5 năm  
 • Sàn gỗ Robina O28

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước: 193(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12 mm ( Bản to ) Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia Bảo hành: 5 năm  
 • Sàn gỗ Robina O117-BN

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước 1 tấm gỗ: 115(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12mm Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Malaysia Bảo hành:5 năm    
 • Sàn gỗ Robina O123

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước: 193(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12 mm ( Bản to ) Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia Bảo hành: 5 năm  
 • Sàn gỗ Robina O25

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

  Kích thước: 193(rộng) x 1283(dài) Độ dày: 12 mm ( Bản to ) Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK® Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia Bảo hành: 5 năm