SÀN GỖ THÁI LAN

SÀN GỖ THAI EVER Xem tất cả

 • Sàn gỗ ThaiEver 8mm – TE8024

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

 • Sàn gỗ ThaiEver 8mm – TE8022

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

 • Sàn gỗ ThaiEver 8mm – TE8020

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

 • Sàn gỗ ThaiEver 8mm – TE8018

  Liên hệ giá tốt
  091.237.1289

SÀN GỖ THAIBEST Xem tất cả

 • SÀN GỖ THAIBEST – TB607

  260.000VNĐ320.000VNĐ

  Độ Dày: 12mmKích thước: (Rộng) 126mm x (Dài) 1212mmBề mặt: Sần CrystalTiêu chuẩn: AC5/E1/IC2/B1Hèm khóa: Click Unilin, phủ sáp nếnCạnh: V-grove, sơn 4 cạnhXuất xứ: Thái LanBảo hành: 20 năm.
  -19%
 • Sàn gỗ ThaiBest – TB608

  260.000VNĐ320.000VNĐ

  Độ Dày: 12mmKích thước: (Rộng) 126mm x (Dài) 1212mmBề mặt: Sần CrystalTiêu chuẩn: AC5/E1/IC2/B1Hèm khóa: Click Unilin, phủ sáp nếnCạnh: V-grove, sơn 4 cạnhXuất xứ: Thái LanBảo hành: 20 năm.
  -19%
 • Sàn gỗ ThaiBest – TB606

  260.000VNĐ320.000VNĐ

  Độ Dày: 12mmKích thước: (Rộng) 126mm x (Dài) 1212mmBề mặt: Sần CrystalTiêu chuẩn: AC5/E1/IC2/B1Hèm khóa: Click Unilin, phủ sáp nếnCạnh: V-grove, sơn 4 cạnhXuất xứ: Thái LanBảo hành: 20 năm.
  -19%
 • Sàn gỗ ThaiBest – TB605

  260.000VNĐ320.000VNĐ

  Độ Dày: 12mmKích thước: (Rộng) 126mm x (Dài) 1212mmBề mặt: Sần CrystalTiêu chuẩn: AC5/E1/IC2/B1Hèm khóa: Click Unilin, phủ sáp nếnCạnh: V-grove, sơn 4 cạnhXuất xứ: Thái LanBảo hành: 20 năm.
  -19%
 • Sàn gỗ ThaiBest – TB604

  260.000VNĐ320.000VNĐ

  Độ Dày: 12mmKích thước: (Rộng) 126mm x (Dài) 1212mmBề mặt: Sần CrystalTiêu chuẩn: AC5/E1/IC2/B1Hèm khóa: Click Unilin, phủ sáp nếnCạnh: V-grove, sơn 4 cạnhXuất xứ: Thái LanBảo hành: 20 năm.
  -19%
 • Sàn gỗ ThaiBest – TB603

  260.000VNĐ320.000VNĐ

  Độ Dày: 12mmKích thước: (Rộng) 126mm x (Dài) 1212mmBề mặt: Sần CrystalTiêu chuẩn: AC5/E1/IC2/B1Hèm khóa: Click Unilin, phủ sáp nếnCạnh: V-grove, sơn 4 cạnhXuất xứ: Thái LanBảo hành: 20 năm.
  -19%
 • Sàn gỗ ThaiBest – TB602

  260.000VNĐ320.000VNĐ

  Độ Dày: 12mmKích thước: (Rộng) 126mm x (Dài) 1212mmBề mặt: Sần CrystalTiêu chuẩn: AC5/E1/IC2/B1Hèm khóa: Click Unilin, phủ sáp nếnCạnh: V-grove, sơn 4 cạnhXuất xứ: Thái LanBảo hành: 20 năm.
  -19%
 • Sàn gỗ ThaiBest – TB601

  260.000VNĐ320.000VNĐ

  Độ Dày: 12mmKích thước: (Rộng) 126mm x (Dài) 1212mmBề mặt: Sần CrystalTiêu chuẩn: AC5/E1/IC2/B1Hèm khóa: Click Unilin, phủ sáp nếnCạnh: V-grove, sơn 4 cạnhXuất xứ: Thái LanBảo hành: 20 năm.
  -19%